Pochette New York - Addis - London: The Story of Ethio Jazz 1965-1975

Images de New York - Addis - London: The Story of Ethio Jazz 1965-1975

Compilation de (2009)

2 pochettes de la compilation

New York - Addis - London: The Story of Ethio Jazz 1965-1975