Couverture Vinland Saga

Infos de Vinland Saga

Manga de (2005)

Auteurs Vinland Saga

Dessinateurs Vinland Saga

Éditeurs Vinland Saga

Kōdansha
Kurokawa

Traducteurs Vinland Saga

Xavière Daumarie