Affiche Adieu ma concubine

Casting de Adieu ma concubine

Film de (1993)

Acteurs Adieu ma concubine

Et aussi

Lei Han Xiao Si (adulte)
Di Tong Zhang l'eunuch
Mingwei Ma Douzi enfant
Yang Fei Shitou enfant
Zhi Yin Douzi adolescent
Hailong Zhao Shitou adolescent
Dan Li Laizi / Peking enfant opéra
Yitong Zhi Aoki Saburo
David Wu Garde rouge
Summer Xu Qing

Réalisateurs Adieu ma concubine

Scénaristes Adieu ma concubine

Lillian Lee Pik-Wah
Lu Wei (1)

Producteurs Adieu ma concubine

Jade Hsu
Hsu Feng
Zhang Xia
Donald Ranvaud
Bin Hsu

Distributeurs Adieu ma concubine

ARP Sélection