Affiche Amer béton

Casting de Amer béton

Long-métrage d'animation de (2006)

Acteurs Amer béton

Et aussi

Nao Ômori Chokora (voice)
Yoshinori Okada Banira (voice)
Kazuko Kurosawa (2) Kozô (voice)
Tomoko Murakami Kozô (voice)
Miyuki Ohshima Kozô (voice)
Yûki Tamaki Asa (voice)
Mayumi Yamaguchi Yoru (voice)
Harumi Asai Akutsu (voice)
Atsushi Imaizumi Yasuda (voice)
Bryan Burton-Lewis Goshima (voice)
Tôru Nara Chinpira (voice)
Shunsuke Mizutani Apatchi 3 (voice)
Tatsuhiro Fukiage Apatchi 4 (voice)
Hiroto Nakajima Suzuki no kobun 1 (voice)
Hiroshi Shibata Suzuki no kobun 2 (voice)
Seiichi Yoneoka Kodomo no shiro kakariin (voice)
Yuji Matsumaru Ôta (voice)
Masayuki Furuya Kappuru otoko (voice)
Toshiya Matsushita Eki no anaunsu (voice)
Mai Itô Takaramachi no minasan (voice)
Yûki Chiba Takaramachi no minasan (voice)
Masayuki Kaneko Takaramachi no minasan (voice)
Yukari Minegishi Takaramachi no minasan (voice)
Kazuma Horie Takaramachi no minasan (voice)
Marina Inoue Takaramachi no minasan (voice)
Yuriko Togashi Takaramachi no minasan (voice)
Kana Asumi Takaramachi no minasan (voice)
Yuriko Yamada Takaramachi no minasan (voice)
Emiko Yamada Takaramachi no minasan (voice)
Eiichi Kamagata Takaramachi no minasan (voice)
Yoshinori Toba Takaramachi no minasan (voice)
Yôko Ogawa Takaramachi no minasan (voice)
Kumiko Honma Takaramachi no minasan (voice)
Mikio Ono Takaramachi no minasan (voice)
Fumie Takeuchi Takaramachi no minasan (voice)
Nami Sekiya Takaramachi no minasan (voice)
Ryôhei Ôkubo Takaramachi no minasan (voice)
Takumi Fujimori Takaramachi no minasan (voice)
Eiko Tanaka (voix originale)
Michael Arias Takaramachi no minasan (voice)
Nene Abe Takaramachi no minasan (voice)

Réalisateurs Amer béton

Scénaristes Amer béton

Anthony Weintraub
Taiyō Matsumoto

Producteurs Amer béton

Naoki Kitagawa
Eiichi Kamagata
Masao Teshima
Fumio Ueda
Mikio Ono
Takumi Fujimori
Ryo Ôyama
Marimi Sakurai
Yasushi Siina
Osamu Kamei
Eiko Tanaka