Affiche Art Spiegelman, traits de mémoire

Casting de Art Spiegelman, traits de mémoire

Documentaire de et (2010)

Réalisateurs Art Spiegelman, traits de mémoire

Scénaristes Art Spiegelman, traits de mémoire

Clara Kuperberg
Joëlle Oosterlinck