Affiche Boy Meets Girl Stories #1: Smachten

Casting de Boy Meets Girl Stories #1: Smachten

Court-métrage de (2005)

Réalisateurs Boy Meets Girl Stories #1: Smachten

Scénaristes Boy Meets Girl Stories #1: Smachten

Mark de Cloe

Producteurs Boy Meets Girl Stories #1: Smachten

Jeroen Berkvens
Mark de Cloe