Affiche Cha Cha Girl

Casting de Cha Cha Girl

Film de (1957)

Réalisateurs Cha Cha Girl

Scénaristes Cha Cha Girl

Chen Die-Yi (1)

Producteurs Cha Cha Girl

Cecilia Shang-Guan Qing-Hua