Affiche Forsaken: Mission Mars

Casting de Forsaken: Mission Mars

Film de , et (2020)

Réalisateurs Forsaken: Mission Mars

Scénaristes Forsaken: Mission Mars

Alexander Karpov
Alexander Kulikov
Aleksey Petrukhin
Mikhail Raskhodnikov
Olga Raskhodnikova

Producteurs Forsaken: Mission Mars

Alexander Kulikov