Affiche Fortune King Is Coming to Town !

Casting de Fortune King Is Coming to Town !

Film de (2010)

Réalisateurs Fortune King Is Coming to Town !

Scénaristes Fortune King Is Coming to Town !

James Yuen Sai-Sang
Sharon Hui Sa Long
Law Yiu-Fai

Producteurs Fortune King Is Coming to Town !

Arthur Wong Ngok-Tai
Charley Zhuo Wu
Han Xiao-Li
Jiang Tao (1)