Affiche Gen d'Hiroshima 2

Casting de Gen d'Hiroshima 2

Film de (1986)

Réalisateurs Gen d'Hiroshima 2

Scénaristes Gen d'Hiroshima 2

Keiji Nakazawa
Hideo Takayashiki