Affiche Ip Man : La Légende du grand maître

Casting de Ip Man : La Légende du grand maître

Film de (2008)

Acteurs Ip Man : La Légende du grand maître

Et aussi

Dennis To Hu Wei
Li Qin Long Maître Lei
Chen Zhihui Maître Liu
Tenma Shibuya Colonel Sato
Zhang Bo Homme de Jin Shan Zhao
Li Chak Yip Chun
Siu-Kwan Chan Serveur
Xu Chuan-Jian Ouvrier
Shi De-Qiang Maître
Yu-Lam Fan Ouvrier
Wang Hui-Liang Ouvrier
Liu Jun Ouvrier
Chen Ka-Da Oncle Wong
Calvin Cheng Ka-sing Chow Kong-yiu
Lu Kai Homme de Jin Shan Zhao
Kam Kong Homme de Jin Shan Zhao
Tony Leung Siu-hung Maître du club du Dragon Vert
Ming Zhe Liu Maître
Lu Mei-Fang Ouvrier
Han Meng-Xin Fille de Lei Chiu
Xu Ming-Yu Ouvrier
Sheng Qi-Rong Père de Lei Chiu
Cai Rong-Jun Ouvrier
Shi Rui-Jun Ouvrier
Mao Wen-Jun Homme de Jin Shan Zhao
Wang Xiao-Fang Employée d'Ip Man
Yang Xu-Feng Ouvrier
Ding Yi-Lan Ouvrier
Ku Yin Ouvrier
Gao Yuan Ouvrier
Bian Zheng Ouvrier
Wang Zheng Ouvrier
Zhong Zhou Maître Ho

Réalisateurs Ip Man : La Légende du grand maître

Scénaristes Ip Man : La Légende du grand maître

Edmond Wong
Chan Tai-li

Producteurs Ip Man : La Légende du grand maître

Raymond Wong Pak-ming