Affiche Kachô Shima Kôsaku

Casting de Kachô Shima Kôsaku

Film de (1992)

Réalisateurs Kachô Shima Kôsaku

Scénaristes Kachô Shima Kôsaku

Kenshi Hirokane
Hisashi Nozawa

Producteurs Kachô Shima Kôsaku

Hisao Masuda