Affiche Les 3 Royaumes

Casting de Les 3 Royaumes

Film de (2008)

Acteurs Les 3 Royaumes

Et aussi

You Yong Liu Bei
Hou Yong Lu Su
Tong Dawei Sun Shucai
Song Jia Li Ji
Baasanjav Mijid Guan Yu
Jinsheng Zang Zhang Fei
Shan Zhang Huang Gai
Hui Wang Cao Hong
Gang Xie Hua Tuo
Chao Guo Yue Jin
Yin He Lady Mi
Hua Ye Tian Tian
Yi Zhang Zhang Zhao
QI WU Gu Yong
Feng He Man Tun
Tong Jiang Li Tong
Jing Ma Wei Ben
Chang Hai Chen Qin Seng
Yu Gui Cui Xu Chu
Nicole Dionne Xiao Ciao (voice)
Xiang Rui Fu Baby Dou
Philip Hersh Emperor Han (voice)
Xiaoguang Hu Xia Hou Jan
Hongwei Jia Zhang You
Hong Li Lady Gan
Hong Chen Li Un soldat
Ma Jingwu Old man
Ho Wu Li Ji Mong Guan Ping
Xiaohong Shi Jiang Gan
Chun Sun
Xin Yu Sun Sheperd Boy
Ning Wang Emperor Han
Wang Qingxiang Kong Rong
Yu Zhang Wang Cheng Pu
Zao Lai Wang Chang Yu
Fong Nian Xu Zhang Liao
Zhen Yi Cai Mao
Cheng Shun Zhao Xui You

Réalisateurs Les 3 Royaumes

Scénaristes Les 3 Royaumes

John Woo
Chan Hon
Cheng Kuo
Heyu Sheng

Producteurs Les 3 Royaumes

Terence Chang
Zilong Guo
Han Sanping
Xiaoei Han
Bing He
Chin-Wen Huang
Tao Jiang
Wu Kebo
Kim Woo-Taek
Sirena Liu
Hongshi Lu
Max Matsuura
Mingyu Peng
Zhonglun Ren
Tsai-Yang Tang
Zhan Teng
Jianqiu Wang
Wei Wang
Anne Woo
John Woo
Pengle Xu
Xiaoming Yan
Shoucheng Yang
Ju Feng Yeh
Cheri Yeung
Daxing Zhang
Qiang Zhang