Affiche Lyre no Inori

Casting de Lyre no Inori

Film de (2015)

Réalisateurs Lyre no Inori

Producteurs Lyre no Inori

Miyuki Kawasaka
Tetsuji Hayashi