Affiche Panè e liberta

Casting de Panè e liberta

Film de (2009)

Réalisateurs Panè e liberta

Scénaristes Panè e liberta

Pietro Calderoni
Alberto Negrin

Producteurs Panè e liberta

Carlo Degli Esposti
Nora Barbieri