Affiche Samaya obayatelnaya i privlekatelnaya

Casting de Samaya obayatelnaya i privlekatelnaya

Film de (1985)

Réalisateurs Samaya obayatelnaya i privlekatelnaya

Scénaristes Samaya obayatelnaya i privlekatelnaya

Gerald Bezhanov
Anatoli Eiramdzhan

Producteurs Samaya obayatelnaya i privlekatelnaya

Mosfilm