Affiche So Long, My Son

Casting de So Long, My Son

Film de (2019)

Réalisateurs So Long, My Son

Scénaristes So Long, My Son

Wang Xiaoshuai
Ah Mei

Producteurs So Long, My Son

Xuan Liu
Doris Guan
Wang Bing
Shaohua Huang
Zhang Meng

Distributeurs So Long, My Son

Ad Vitam