Affiche Swordsmen

Casting de Swordsmen

Film de (2011)

Acteurs Swordsmen

Et aussi

Yu Kang Yan Dongsheng
Kenji Tanigaki Yan's associate
Yan Qin Tavern owner (Tangguan)
Du Ning Tavern waiter (Dian Xiaoer)
Xian-Guo Yin General store keeper's wife (Liu Laotaitai)
Chun-Yuan Wang Le magistrat
Yan-Qi Zhang Young thief
Qing-Hua Cun Young thief's father
Feng-Chun Xu Young thief's mother
Wang Wei No. 1 village elder (Yi Lao)
Lian-Sheng Wang No. 2 village elder (Er Lao)
He Shao-Wei Village elder (Liu cuncun zhanglao)
Tian-Rong Yang Village elder (Liu cuncun zhanglao)
Rong-Guang Zhang Village elder (Liu cuncun zhanglao)
Jiang Wu Xu's investigator (Tanzi)
Zhaogang Ma Butcher (Tufu)
Zhou Shou Butcher (Tufu)
Bo Zhou Policeman (Bukuai)
Ke Qi Advisor (Shi Ye)
Li Xiaoran Xu Baijiu's estranged wife (Xu Qianqi)
Zhusheng Yin Xu Kun
Yan Hua The Master's Henchman (Song Cai)
Yang Huan Soldier (Shibin)
Shan-Shan Hu Butcher's wife (Tufu Qi)
Fengchun Xu Butcher's Wife (Tufu Qi)
Zun-Kui Chen Butcher's child (Tufu Zinü)
Pan Han-Ying Butcher's child (Tufu Zinü)
Li Shi-Shi Butcher's child (Tufu Zinü)
Yun-Xia Zhou Butcher's child (Tufu Zinü)
Han Mu-Tun Officer (Jiangling)
Shou-Wei Cun Un villageois
Shou-Ze Cun Un villageois
Xian-Hua Cun Un villageois
Cun Dai-Ying Un villageois
Li De-Fen Un villageois
Duan De-Qiang Un villageois
You-Qing Deng Un villageois
Ma Jia-Heng Un villageois
Yi-Chong Lin Un villageois
Yu-Yu Liu Un villageois
Zheng-Lin Liu Un villageois
Lin Ru-Bi Un villageois

Réalisateurs Swordsmen

Scénaristes Swordsmen

Aubrey Lam
Joyce Chan Ka-Yi

Producteurs Swordsmen

Peter Ho-sun Chan
Ada Yeuk-Jing Foo
Huang Jianxin
Yuet-Jan Hui
Zhigang Jing
Qin Hong
Zhi-Guo Yang
Alan Lun Zhang
Hong-Yan Zhang
Li Zhou

Distributeurs Swordsmen

We Distributions