Affiche Tai Chi Master

Casting de Tai Chi Master

Film de (1993)

Réalisateurs Tai Chi Master

Scénaristes Tai Chi Master

Kim Yip Kwong-kim

Producteurs Tai Chi Master

Jet Li
Chui Bo-Chu

Distributeurs Tai Chi Master

Metropolitan FilmExport