Affiche Tokyo Godfathers

Casting de Tokyo Godfathers

Long-métrage d'animation de et (2003)

Acteurs Tokyo Godfathers

Et aussi

Kyôko Terase Sachiko (voix)
Mamiko Noto Kiyoko (voix)
Akio Ôtsuka Docteur (voix)
Rikiya Koyama Jeune marié (voix)
Satomi Koorogi Kiyoko (voix)
Mitsuru Ogata Hidenari Ugaki (voix)
Chiyako Shibahara Eriko Kawasaki (voix)
Kazuaki Ito Akiko Takeguchi (voix)
Atsuko Yuya Nobuyuki Furuta (voix)
Jin Horikawa Toshitaka Shimizu (voix)
Masao Harada Youto Kazama (voix)
Yoshinori Sonobe Tsuguo Mogami (voix)
Mitsuru Sugita Rin Sakurazawa (voix)
Ryô Takahashi Hikaru Koga (voix)
Ryo Takahashi Hikaru Koga (voix)
Syuho Miki Ayaki Nishimura (voix)
Inuko Inuyama Kurumizawa

Réalisateurs Tokyo Godfathers

Scénaristes Tokyo Godfathers

Satoshi Kon