Affiche Tokyo Gore Police

Casting de Tokyo Gore Police

Film de (2008)

Réalisateurs Tokyo Gore Police

Scénaristes Tokyo Gore Police

Yoshihiro Nishimura
Kengo Kaji
Sayako Nakoshi

Producteurs Tokyo Gore Police

Nikkatsu
Fever Dreams

Distributeurs Tokyo Gore Police

Nikkatsu