Affiche Tora-san Makes Excuses

Casting de Tora-san Makes Excuses

Film de (1992)

Réalisateurs Tora-san Makes Excuses

Scénaristes Tora-san Makes Excuses

Yôji Yamada
Yoshitaka Asama