Affiche Tora-san's Dream of Spring

Tora-san's Dream of Spring

(1979)

Otoko wa Tsurai yo: Torajiro Haru no Yume

12345678910
Quand ?
 1. 0
 2. 0
 3. 0
 4. 0
 5. 0
 6. 0
 7. 0
 8. 0
 9. 1
 10. 0
 • 1
 • 0
 • 2
Casting : acteurs principauxTora-san's Dream of Spring
Casting complet du film Tora-san's Dream of Spring
Sélection de listesTora-san's Dream of Spring
Toutes les listes
InfosTora-san's Dream of Spring
Scénaristes
Yôji Yamada
Yoshitaka Asama
Leonard Schrader