Affiche A Place Further Than The Universe

Casting de A Place Further Than The Universe

Anime de (2018)

Créateurs A Place Further Than The Universe

Scénaristes A Place Further Than The Universe

Jukki Hanada

Producteurs A Place Further Than The Universe

Aya Iizuka
Hidenao Nagasawa
Kaori Kimura
Kenji Nakamoto
Kozue Kananiwa
Mitsuhiro Ogata
Shō Tanaka
Yuki Yoshida