Affiche Blast of Tempest

Casting de Blast of Tempest

Anime de , , ... (2012)

Créateurs Blast of Tempest

Scénaristes Blast of Tempest

Shinsuke Onishi
Mari Okada
Keigo Koyanagi
Hiroshi Yamaguchi

Producteurs Blast of Tempest

Yasutaka Kimura
Maeda Toshihiro
Shunsuke Saito
Shin Furukawa
Noritomo Yonai
Kousaku Sakamoto
Gōta Aishima