Affiche Energy Bomb Ganbaruger

Casting de Energy Bomb Ganbaruger

Anime de , et (1992)

Créateurs Energy Bomb Ganbaruger

Scénaristes Energy Bomb Ganbaruger

Fumihiko Shimo
Hiroyuki Kawasaki
Isao Shizuya
Katsuhiko Chiba
Gôdo Kazuhiko
Kenichi Kanemaki
Manabu Nakamura

Producteurs Energy Bomb Ganbaruger

Kenji Uchida
Tomoyuki Ikeda
Toshihiko Fujinami