Affiche Gachibaka!

Gachibaka!

(2006)
12345678910
4.3
 1. 0
 2. 2
 3. 2
 4. 4
 5. 3
 6. 2
 7. 2
 8. 0
 9. 0
 10. 0
 • 15
 • 0
 • 5
 • 1

Casting : acteurs principauxGachibaka!

Casting complet de la série Gachibaka!

Sélection de listesGachibaka!

Toutes les listes

InfosGachibaka!

Scénaristes
Ichiro Kusuno
Shizuka Ouki
Producteurs
Takashi Hashimoto
Seiichiro Kijima