Affiche Gachibaka!

Casting de Gachibaka!

Série (2006)

Scénaristes Gachibaka!

Ichiro Kusuno
Shizuka Ouki

Producteurs Gachibaka!

Takashi Hashimoto
Seiichiro Kijima