Affiche Gargantia on the Verdurous Planet

Casting de Gargantia on the Verdurous Planet

Anime de , et (2013)

Créateurs Gargantia on the Verdurous Planet

Scénaristes Gargantia on the Verdurous Planet

Tanimura Daishiro
Kaihou Norimitsu
Gen Urobuchi

Producteurs Gargantia on the Verdurous Planet

Kikugawa Hiroyuki
Katsumi Koike
Nao Hirasawa
Shuichi Kitada
Sun Hye Moon
Oda Tsuyoshi
Yoshinao Doi