Affiche Jojo's Bizarre Adventure : Diamond Is Unbreakable

Casting de Jojo's Bizarre Adventure : Diamond Is Unbreakable

Anime de , , ... (2016)

Créateurs Jojo's Bizarre Adventure : Diamond Is Unbreakable

Scénaristes Jojo's Bizarre Adventure : Diamond Is Unbreakable

Shogo Yasukawa
Shinichi Inotsume
Fudeyasu Kazuyuki
Yasuko Kobayashi
Hirohiko Araki

Producteurs Jojo's Bizarre Adventure : Diamond Is Unbreakable

Toshiyasu Hayashi
Ryosuke Mori
Hiroyuki Oomori
Jun Fukuda