Affiche Kuroko no basket

Casting de Kuroko no basket

Anime de et (2012)

Créateurs Kuroko no basket

Scénaristes Kuroko no basket

Daishiro Tanimura
Sawako Hirabayashi
Shingo Irie
Toshizo Nemoto
Noboru Takagi

Producteurs Kuroko no basket

Fumi Morihiro
Hiroo Maruyama
Asou Kazuhiro
Kei Naitō
Shintarō Koide
Tomoyuki Ohwada
Yuka Sakurai
Yuko Ohara