Affiche Otaku no Video

Casting de Otaku no Video

Anime (OAV) de (1991)

Créateurs Otaku no Video

Scénaristes Otaku no Video

Hiroyuki Yamaga
Toshio Okada

Producteurs Otaku no Video

Kazuhiko Inomata