Affiche Overlord II

Casting de Overlord II

Anime de , , ... (2017)

Acteurs Overlord II

Créateurs Overlord II

Scénaristes Overlord II

Sugawara Yukie
Fūta Takei
Natsuki Yokoyama
Satoko Sekine
Yukie Sugawara

Producteurs Overlord II

Kikushima Kazufumi
Noritomo Isogai
Satoshi Fukao
Toyokazu Nakahigashi
Yuki Yoshida