Affiche Petshop of Horrors

Casting de Petshop of Horrors

Anime de et (1999)

Créateurs Petshop of Horrors

Scénaristes Petshop of Horrors

Akane Inoue
Tatsuhiko Urahata
Yasuhiro Imagawa

Producteurs Petshop of Horrors

Shigekazu Ochiai
Tetsuo Genshô
Madhouse