Affiche Saint Seiya : Soul of Gold

Casting de Saint Seiya : Soul of Gold

Anime de (2015)

Réalisateurs Saint Seiya : Soul of Gold

Créateurs Saint Seiya : Soul of Gold

Scénaristes Saint Seiya : Soul of Gold

Takeuchi Toshimitsu
Masami Kurumada

Producteurs Saint Seiya : Soul of Gold

Teramoto Tomosuke
Umezawa Atsutoshi
Nakayoshi Haruto
Serada Ayumi