Affiche Samurai Sentai Shinkenger

Casting de Samurai Sentai Shinkenger

Série de (2009)

Créateurs Samurai Sentai Shinkenger

Scénaristes Samurai Sentai Shinkenger

Yasuko Kobayashi