Affiche Zero no Shinjitsu

Zero no Shinjitsu

(2014)
12345678910
 1. 0
 2. 0
 3. 0
 4. 0
 5. 0
 6. 1
 7. 2
 8. 1
 9. 0
 10. 0
 • 4
 • 1
 • 3
 • 0

Casting : acteurs principauxZero no Shinjitsu

Casting complet de la série Zero no Shinjitsu

Sélection de listesZero no Shinjitsu

Toutes les listes

InfosZero no Shinjitsu

Scénaristes
Shizuka Oishi
Producteurs
Seiko Uchiyama
Shinko Nakagawa
Senhashi Asai