Drama · 45 min · 27 février 2016

Diffuseur : NHKGenre : Drame

Casting (acteurs principaux) :

Nao Matsushita, Masanobu Ando, Yuina Kuroshima, Shizuyo Yamasaki, Keiko Matsuzaka, Mayu Matsuoka

Pays d'origine :

Japon
Casting complet et fiche technique
Episode 01

S1 E1

Episode 01

Episode 02

S1 E2

Episode 02

Episode 03

S1 E3

Episode 03

Aucun résultat