Couverture Katsute Mahou Shoujo to Aku wa Tekitai shite Ita.

Critiques de Katsute Mahou Shoujo to Aku wa Tekitai shite Ita.

Manga de (2013)