Couverture Shinjuku

Infos de Shinjuku

Comics de (2010)

Dessinateurs Shinjuku

Éditeurs Shinjuku

Dark Horse Comics