Affiche Ang ika-labing isang utos: Mahalin mo, asawa mo

Critiques de Ang ika-labing isang utos: Mahalin mo, asawa mo

Film de (1994)