Affiche Chinese Zodiac

Casting de Chinese Zodiac

Film de (2012)

Réalisateurs Chinese Zodiac

Scénaristes Chinese Zodiac

Jackie Chan
Stanley Tong Gwai-lai
Frankie Chan
Edward Tang

Producteurs Chinese Zodiac

Esmond Ren Yi-Wan
Barbie Tung
Zhonglei Wang
Albert Yeung
Albert Lee Nga-bok
Zhang Da-jun
Jackie Chan
Brett Ratner
Stanley Tong Gwai-lai
Zhongjun Wang