Affiche Dr. Slump Movie 2 : Hoyoyo! Space Adventure

Casting de Dr. Slump Movie 2 : Hoyoyo! Space Adventure

Long-métrage d'animation de (1982)

Acteurs Dr. Slump Movie 2 : Hoyoyo! Space Adventure

Et aussi

Eiko Masuyama Ribbon Chan (voice)
Mariko Mukai Yamabuki-sensei (voice)
Seiko Nakano Gatchan (voice)
Masaharu Satô Butarebu / Pagos (voice)
Hidekatsu Shibata Yo Chien (voice)
Kazuko Sugiyama Kinoko Sarada (voice)
Junpei Takiguchi King Saodake (voice)
Isamu Tanonaka Gala (voice)
Naoki Tatsuta Toriyama (voice)
Kôji Totani Kurikinton Soramame (voice)
Yasuo Yamada Dr. Mashirito (voice)
Nana Yamaguchi Mashirito's Mother (voice)
Hiroshi Ôtake King Nikochan (voice)

Réalisateurs Dr. Slump Movie 2 : Hoyoyo! Space Adventure

Producteurs Dr. Slump Movie 2 : Hoyoyo! Space Adventure

Toei Animation Company