Affiche Notre petite sœur

Casting de Notre petite sœur

Film de (2015)

Réalisateurs Notre petite sœur

Scénaristes Notre petite sœur

Akimi Yoshida
Hirokazu Kore-eda

Producteurs Notre petite sœur

Tom Yoda
Taichi Ueda
Shin'ichirô Tsuzuki
Makoto Ohmura
Yasushi Ogawa
Satomi Odake
Megumi Nishihara
Kiichi Kumagai
Takashi Ishihara
Minami Ichikawa
Kaoru Matsuzaki
Hijiri Taguchi

Distributeurs Notre petite sœur

Le Pacte