Affiche Seishoku no Ishibumi

Casting de Seishoku no Ishibumi

Film de (1978)

Réalisateurs Seishoku no Ishibumi

Scénaristes Seishoku no Ishibumi

Jirô Nitta
Toshiro Suzuki

Producteurs Seishoku no Ishibumi

Kazuo Baba
Osamu Tanaka