Affiche Taiheiyo no Tsubasa

Critiques de Taiheiyo no Tsubasa

Film de (1963)