Affiche Vampire Girl vs. Frankenstein Girl

Casting de Vampire Girl vs. Frankenstein Girl

Film de et (2009)

Réalisateurs Vampire Girl vs. Frankenstein Girl

Scénaristes Vampire Girl vs. Frankenstein Girl

Naoyuki Tomomatsu

Producteurs Vampire Girl vs. Frankenstein Girl

Shuji Omata
Tsugio Oikawa
Yosuke Miyake
Jun Nakajima
Masatsugu Asahi