Affiche 0 Goshitsu no Kyaku

Casting de 0 Goshitsu no Kyaku

Série de , , ... (2009)

Créateurs 0 Goshitsu no Kyaku

Scénaristes 0 Goshitsu no Kyaku

Okura
Kenji Ishihara