Affiche Hidamari no Ki

Casting de Hidamari no Ki

Anime de (2000)

Créateurs Hidamari no Ki

Scénaristes Hidamari no Ki

Hideo Takayashiki
Sumino Kawashima
Osamu Tezuka
Seishi Minakami
Tomoyasu Okubo

Producteurs Hidamari no Ki

Hiroshi Yamashita
Madhouse
Manabu Tamura
Masao Maruyama
Mitsuru Ohshima