Affiche My Teen Romantic Comedy SNAFU

Casting de My Teen Romantic Comedy SNAFU

Anime de , et (2013)

Créateurs My Teen Romantic Comedy SNAFU

Scénaristes My Teen Romantic Comedy SNAFU

Suga Shoutarou
Wataru Watari
Shotaro Suga
Touko Machida
Katsuhiko Takayama

Producteurs My Teen Romantic Comedy SNAFU

Hajime Maruyama
Junichiro Tanaka
Kentaro Hattori
Kozue Kananiwa